Telli SAAGA laiendatud funktsionaalsused!
Telli SAAGA!

E-kursuse kvaliteedimärgi saajad on selgunud

Selgunud on „E-kursuse kvaliteedimärk 2020“ taotlusvooru tulemused.Selgunud on „E-kursuse kvaliteedimärk 2020“ taotlusvooru tulemused. Aasta e-kursus kuulutatakse välja 28. mail toimuval virtuaalsel tunnustusseminaril, kus tutvustatakse parimaid e-kursusi ja nimetatakse uuesti ära ka kõik kvaliteedimärgi saanud e-kursused ja nende autorid. 

Erinevalt eelmistest aastatest saavad autorid tänavu tunnistused digitaalselt. Palju õnne kõikidele!

„E-kursuse kvaliteedimärk 2020“
antakse välja järgmistele e-kursustele:

Teadusandmete haldus ja
publitseerimine
Tiiu Tarkpea, Urmas Kõljalg, Allan Zirk, Veljo Runnel / Tartu Ülikool

How to Identify and
Support Older Victims of Abuse
Anastasiia Turusinova,
Hector C. Pagan, Pille Tsopp-Pagan, Sirkka Perttu, Mari Puniste, Mari Tikerpuu
/ Tartu Ülikool

Ravimitest maakeeli (MOOC)
Janne Sepp, Ain Raal,
Karin Kogermann, Kersti Teder, Daisy Volmer / Tartu Ülikool

History of the Baltic Sea
Region (Läänemere regiooni ajalugu)
Heiko Pääbo / Tartu
Ülikool

Hügieeninõuded ja
personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses
Kadrin Meremäe / Eesti
Maaülikool

Suuõõne anatoomia ja
füsioloogia (MVST.00.004)
Riina Runnel / Tartu
Ülikool 

LC-MS Method Validation
Ivo Leito, Anneli Kruve,
Riin Rebane, Maarja-Liisa Oldekop, Hanno Evard, Koit Herodes, Karin Kipper,
Irja Helm, Asko Laaniste / Tartu Ülikool

Infosüsteemide
projekteerimine (Virumaa)
Žanna Gratšjova / TalTech
Virumaa kolledž

Infootsingud
ja andmebaaside kasutamine
Karin
Naruskov Raili Zuba, Karmen Kalk / Eesti Maaülikool

Keemia 9.klassile
Joana Jõgela / Tartu
Veeriku Kool

Analoog Ja digitaaltehnika
Martin Jaanus / Tallinna
Tehnikaülikool

Praktika majanduses
Anneli Lorenz, Merily
Heinalo / Tartu Ülikool

Õpioskused ülikooliks
Ingrid Koni / Tartu
Ülikool

Sissejuhatus erialasse (informaatika)
Mirjam Paales, Helle Hein
/ Tartu Ülikool

RAM0580 Andmeanalüüs
Olga Dunajeva /

TalTech Virumaa kolledž

Keskkonnakaitse
Liina Saar / TalTech Eesti Mereakadeemia

Programmeerimise
põhikursus
Ago Luberg / Tallinna
Tehnikaülikool

Programmeerimise algkursus
Ago Luberg / Tallinna
Tehnikaülikool

Strateegiline
juhtimisarvestus ja kulujuhtimine
Mari Avarmaa,
Natalie-Alexandra Gurvitš-Suits / Tallinna Tehnikaülikool

NTS1730/RAM0491
Matemaatiline analüüs
Natalja Maksimova /
TalTech Virumaa kolledž

Introduction to Aircraft
Anu Roio, Jaan Susi, Hans
Künka, Lii Nuut / Eesti Lennuakadeemia

MMK5250 Methods of
Analysis in Business Research
Jelena Hartsenko /
Tallinna Tehnikaülikool

Sissejuhatus andmeanalüüsi
(ITO8010)
Kristian Allikmaa /
Tallinna Tehnikaülikool

Polümeeride keemia ja
füüsika
Larisa Grigorieva /

TalTech Virumaa kolledž

Statistika – V. Retšnoi
Vitali Retšnoi / Tallinna Tehnikakõrgkool

Rahvusvaheliste suhete
alused (P2TP.TK.098)
Maili Vilson, Raul Toomla, Eiki Berg, Rein Toomla / Tartu Ülikool

YKI0021 Keemia alused
Toomas Tamm / Tallinna Tehnikaülikool

Arvuteooria
Maksim Ivanov, Elts Abel (retsendent, Tartu Ülikool, Emeriitdotsent)
/ Tartu Ülikooli

Euroopa Liidu ja Venemaa
suhted: välispoliitika mõjutajad, institutsioonid ja poliitika kujundamine
Anna Beitane, Stefano Braghiroli, Thomas Linsenmaier, Andrey
Makarychev, Leonardo Pataccini Alvarez, Irakli Sirbiladze, Ivane Javakhishvili,
Alina Clay / Tartu Ülikool

Infrastruktuuri
modelleerimise (InfraBIM) alused
Raido Puust / Tallinna Tehnikaülikool

Fundamentals of Business
Mathematics
Kirsti Rumma, Hakan Berber, Jelena Matina / Tallinna Tehnikaülikool

Working environment and
Ergonomics
Sigrid Kalle, Marina Järvis, Karin Reinhold / Tallinna Tehnikaülikool

Ehitusmaterjalid (EHE006,
EHE039)
Sirle Suviste / Tallinna Tehnikakõrgkool

Turismisihtkoha arendus ja
juhtimine
Tatjana Koor / Tartu Ülikool

“Aasta e-kursus
2020” stipendiumi kandidaadid:

Teadusandmete haldus ja
publitseerimine
Tiiu Tarkpea, Urmas Kõljalg, Allan Zirk, Veljo Runnel / Tartu Ülikool

How to Identify and
Support Older Victims of Abuse
Anastasiia Turusinova,
Hector C. Pagan, Pille Tsopp-Pagan, Sirkka Perttu, Mari Puniste, Mari Tikerpuu
/ Tartu Ülikool

Ravimitest maakeeli (MOOC)
Janne Sepp, Ain Raal,
Karin Kogermann, Kersti Teder, Daisy Volmer / Tartu Ülikool

History of the Baltic Sea
Region (Läänemere regiooni ajalugu)
Heiko Pääbo / Tartu
Ülikool

Hügieeninõuded ja
personali hügieen ilu- ja isikuteeninduses
Kadrin Meremäe / Eesti
Maaülikool

Suuõõne anatoomia ja füsioloogia (MVST.00.004)
Riina Runnel / Tartu Ülikool


Lisainfo:
Marge Kusmin
e-kursuste kvaliteedimärgi protsessi 2020 juht
tel: 506 8010
e-mail: kvaliteet@hitsa.ee