Telli SAAGA laiendatud funktsionaalsused!
Telli SAAGA!

Eesti annetab 900 000 COVID-19 vaktsiinidoosi viirusega võitlemiseks

Valitsus otsustas täna, 17. juunil, et Eesti annetab 900 000 ülejäävat AstraZeneca vaktsiinidoosi abivajavatele riikidele võitluseks koroonaviiruse pandeemiaga. Sellest 400 000 annetatakse üleilmse COVID-19 vaktsiinide jagamise mehhanismi COVAX kaudu ning üle jäänud vaktsiinidoosid kahepoolselt idapartnerluse riikidele.

Peaminister Kaja Kallase sõnul teevad Euroopa Liit ja liikmesriigid koostööd, et aidata nii ELi naabruses kui ka kaugematel asuvatel riikidel koroonapandeemiaga võidelda. „Üleilmse koroonaviiruse pandeemia pidurdamiseks ja võimalike uute tüvede tekke ennetamiseks on oluline, et vaktsineerituse tase kogu maailmas oleks võimalikult kõrge. Selleks on vajalik, et vaktsiinid oleksid kõikjal võimalikult laialdaselt kättesaadavad. Eestil on võimalik anda oma panus ja seda ka teeme. See on ka meie enda inimeste tervise huvides,“ lausus Kallas.

„Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemi toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud ligipääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. Me keegi ei ole selle raske haiguse eest kaitstud enne, kui kogu maailmas on saavutatud piisav vaktsineerituse tase. Seetõttu on õige aidata ka teisi riike, nüüd, kui oleme saavutamas juba märkimisväärset vaktsineeritusega kaetust. Eesti panus vaktsiinide annetamisse WHO loodud algatuse COVAX ning Euroopa Liidu vaktsiinide jaotamise mehhanismi vahendusel parandab COVID-19 vaktsiinide ülemaailmset kättesaadavust,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Välisminister Eva-Maria Liimets tõi välja, et viimasel aastal on idapartnerlusriigid olnud koroonakriisi tõttu eriti keerulises olukorras, sest samal ajal on neil tulnud hakkama saada ka julgeoleku-, poliitiliste ja majanduslike väljakutsetega. „Kui naaberriigid on raskustes, ei saa ka meie tunda end hästi ja turvaliselt, mistõttu on Eestile olnud alati oluline aidata kaasa idanaabruse stabiilsuse ja julgeoleku hoidmisesse. Mul on väga hea meel, et saame nüüd pandeemia seljatamiseks abikäe ulatada meie partneritele Ukrainale, Gruusiale ja Moldovale ning toetada ka Aserbaidžaani ja Armeeniat,“ sõnas Liimets.

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Ukraina meie väga hea partner, keda peame raskel ajal aitama ja toetama. „Vaktsiinide annetamine aitab neil seljatada tervisekriisi ning keskenduda rohkem riigi territoriaalkaitse ülesehitamisele,“ ütles kaitseminister Laanet.

Eesti osaleb kõigis ELi vaktsiinide eelostulepingutes ning kuna reserveeritud vaktsiinidooside kogus ületab Eesti elanike vajadusi, otsustas valitsus kooskõlas vaktsiini hankimise lepingu tingimustega üle jäävad AstraZeneca vaktsiinidoosid annetada nendele riikidele, kuhu vaktsiin seni jõudnud ei ole või on jõudnud väga väikestes kogustes.

Valitsuse otsusega annetab Eesti tänavu 400 000 doosi AstraZeneca vaktsiini ELi vaktsiinide jagamise mehhanismi osalusena üleilmsele vaktsiinialgatusele COVAX (Vaccines Global Access). Doosid jagatakse geograafilise eelistuseta, et toetada üleilmselt vaktsiinide õiglast jaotumist.

Lisaks sellele annab Eesti kahepoolse humanitaarabi korras 400 000 doosi ka idapartnerluse riikidele, kes on abi palunud nii kahepoolselt kui ka ELi kaudu. 100 000 doosi läheb nii Ukrainale, Gruusiale kui ka Moldovale ning 50 000 doosi Aserbaidžaanile ja sama palju Armeeniale. Eesti saadab täiendavalt Ukraina kaitseministeeriumile 100 000 olemasolevat AstraZeneca vaktsiinidoosi. Eesti kaitseministeerium katab nõuetekohase transpordi kulud.

Ülejäänud COVAXi ja ELi vaktsiinide annetamise mehhanismi kaudu annetatavad doosid toodetakse vastavalt Eestile mõeldud dooside tootmisgraafikule selle aasta jooksul ning toimetatakse vastavate mehhanismide kaudu riikidele.

Vaktsiinide annetamist korraldavad koostöös sotsiaalministeerium, välisministeerium, kaitseministeerium ja terviseamet.

Lisainfo:

Sarah Adamson
meedianõunik
välisministeerium
sarah.adamson@mfa.ee