Sotsiaalkindlustusamet otsib taas omavalitsusi, kes oleksid valmis katsetama psüühilise erivajadusega inimestele teenuste korraldamisel uut mudelit. Uue lähenemise puhul osutatakse inimesele ja tema lähedastele abi võimalikult kodu lähedal.

Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse projektijuhi Katrin Tsuimani sõnul on isikukesksemat teenusemudelit seni katsetanud juba 20 omavalitsust, kes soovivad sellega ka jätkata.

„Nende sõnul on tänu uuele lähenemisele oluliselt paranenud erinevate osapoolte koostöö, abivajaduse varajane märkamine ning abistamise võimalused. Kui inimese abivajadus muutub, saab muuta kohe ka teenuse tegevusi,“ rääkis ta. „Kindlasti on oluline ka mõtteviisi muutus, et me ei ürita inimest sobitada olemasoleva teenuse sisse, vaid kujundame selle tema vajadustele vastavalt.“

Uus lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi osutatakse talle võimalikult kodu lähedal. Ka annab see võimaluse saada kogu vajalik abi nö ühest uksest – kohaliku omavalitsuse poole pöördudes.

Kui täna korraldab erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuseid riik, siis uue mudeli järgi teeb seda kohalik omavalitsus. „Inimene saab mitmekülgset tuge võimalikult paindlikult. See tähendab, et teenus kujuneb iga inimese puhul tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Inimesel võib olla abi tarvis mitmes eluvaldkonnas: suhete, tervise, tööga või igapäevaelu korraldamisel. Nii toob kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja inimese jaoks kokku eri valdkondade teenuseosutajad ning talle koostatakse üks terviklik abipakett,“ rääkis Tsuiman uue mudeli plussidest.

Tänaseks on mudelit jõudnud juba katsetada Jõhvi vald, Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Antsla vald, Mustvee vald, Tartu linn, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Tori vald, Jõelähtme vald, Kohila vald, Kose vald, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Türi vald.

Omavalitsustelt saadud tagasiside põhjal on sotsiaalkindlustusamet teenusmudelit parendatud ning 2022. aastal algabki teenusmudeli uus katsetamine. Konkursile oodatakse osalema kõiki Eesti omavalitsusi ning esitada võib ka ühistaotlusi. Projekti raames osutatakse teenuseid kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele ning abi saajateks on 16–64-aastased inimesed ja nende hoolduskoormusega pereliikmeid. Kohalike omavalitsuste piloteerimisega seotud tegevuste kulud kaetakse projekti eelarvest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2021 kell 11. Taotlus tuleb saata aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss 2022“. Konkursi dokumendid ja lisainfo leiab sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Konkurss viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames. Konkursi 2022 kogumaht on kuni 3,4 miljonit eurot.


EST