Sotsiaalkindlustusamet ja Ennetustegevuse Keskus pakuvad pilootprojekti raames võimalust kasutada laste heaolu parandamiseks pere lahendusringi (PLR) meetodit.

Pere lahendusring on koosolek, kus lapse heaolu tagamiseks koguneb laiem perevõrgustik, et langetada koos otsuseid ja koostada tegevusplaan lapse elu edasiseks korraldamiseks. Plaanist leiab pereliikmete kokkulepped ja tegevused, millega tagatakse lapse turvalisus ja heaolu. Murekohtade lahendamisel tuginetakse lapse jaoks oluliste inimeste oskustele, tugevustele ja isiklikele teadmistele. Kogu protsessi juhib väljaõppe saanud koordinaator, kes vastutab pere ettevalmistamise ja lahendusringi kohtumise läbiviimise eest.

Kohalikud omavalitsused ja asendushooldusteenuse osutajad saavad last PLR teenusele suunata, et:

tagada lapse heaolu ja ennetada perest eraldamist;
leida perest eraldamise korral lähiringist hooldaja ning vältida seeläbi institutsionaalset hooldust;
korraldada asendushooldusel olevate laste suhtlust bioloogiliste vanematega;
lahendada muid juhtumeid asendushooldusel.

Lisainfo info@ennetuskeskus.ee

* Koostööprojekti raames saab teenusele suunata augustist novembrini 2021. Suunatavate juhtumite arv on piiratud.


EST