Telli SAAGA laiendatud funktsionaalsused!
Telli SAAGA!

Avaldamine – lühidalt

Vabakutseliste kaastööde tingimused: peamised asjad.

Allpool on toodud lühike loetelu põhipunktidest, mida peate teadma Saaga tellitud vabakutseliste ülesannete vastuvõtmisel.

 • Kõik komisjonitasud kuuluvad tasumisele meie Kaastööde tüüptinigmustel, kus on kõik ERK-i tingimused. Muud tingimused võivad olla sobivamad osade tööde korral ja neid tuleks arutada õigusosakonnaga (oi.saaga@estmark.org)
 • Tellimisel peaksite teie ja toimetaja kokku leppima tingimustes, sealhulgas makstav tasu, lubatavad kulud, tähtaeg, pikkus jms ning teie kaastöö peamised punktid. ERK saadab teile e-posti teel kinnituse. Kui tasu pole kirjalikult kinnitatud siis loatakse kaastöö ilma tasuta ERK-le litsenseerituks.
 • Kõigile tasudele kohaldatakse ERK-i miinimummäärasid ja need makstakse 30 päeva jooksul pärast avaldamist, kui eelnevalt pole kokku lepitud teisiti.
 • Kui ei ole kokku lepitud teisiti, hüvitatakse teile mõistlikud kulud, mis on täielikult ja tingimata tekkinud tellitud sissemaksete ettevalmistamisel ja kohaletoimetamisel. Kulunõuete esitamise tingimuseks on nõuetekohase üksikasjaliku nõude esitamine koos kõigi kviitungite koopiatega hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul pärast kulutuste tekkimise kuupäeva.
 • Kaastööd tehes garanteerite ja nõustute, et:
  a) järgite kõrgeimaid eetikanorme, sealhulgas järgige toimetuse koodeksit ja vabakutselistele kaasautoritele mõeldud sotsiaalse meedia parimate tavade juhiseid ning teete täielikku koostööd ERK-iga teie töö kohta kaebuse esitamisel;
  b) teavitate ERK-i viivitamata kõigist tegelikest või võimalikest huvide konfliktidest;
  c) te ei tohi ERK-i mainet halvustada;
  d) teie töö peab olema teie enda ja kõrgeima kvaliteediga ning ei tohi olla laimav ega kujutada endast kohtu solvamist;
  e) kõik teie töö materjalid, mis pärinevad teistelt, tuleb õigesti viidata ning kõik faktid on tõestatud ja nende õigsust kontrollitakse (oma kaastöö esitamisel tuleb teie toimetajale teatada kõikidest faktilise täpsusega seotud probleemidest);
  f) Teie tööd võidakse muuta meie arvates sobivaks, tavaliselt selguse, pikkuse ja tooni osas ning vastate igale teabetaotlusele, faktide kontrollimisele või muudatustele õigeaegselt; ja
  g) Anonüümsete allikate kasutamine lepitakse teie toimetajaga kokku enne kaastöö esitamist.
 • Teile jäävad autoriõigused teksti, pildi ja kunsti osas ning annate ERK-le litsentsi, mis katab meie avaldamis- ja kaubandusvajadused, sealhulgas sündikaatõigused, mis on ERK-l eksklusiivselt 90 päeva teksti ja 60 päeva piltide ja kunstiteoste osas alates esimeses trükis avaldamise kuupäevast. Audiovisuaalsete kaastööde puhul kehtivad erinevad tingimused. Kõik meie tüüpilised autoriõiguse tingimuste erisused tuleb enne avaldamist kokku leppida, võttes ühendust oi.saaga@estmark.org
 • Vastavalt kohalikele seadustele, mis käsitlevad nn moraalseid õigusi, püüab ERK teie nimel kinnitada oma õigust olla identifitseeritud kui teie töö autor.
 • ERK hüvitab vabakutselistele kaastöötajatele laimu taotluste eest samadel alustel kui töötajatele (tingimusel, et järgite meie protseduure).
 • Teie vastutate kõigi maksekohustuste eest, mis tulenevad mis tahes makstud ülesandest.
 • ERK võib soovi korral esitada üksikasjad meie kindlustuskaitse kohta vabakutselistele, kes töötavad välismaal tellimustööna. Ettevõtte sekretäri tuleb teavitada, kui reisite ERK-i nimel sõjapiirkonda (või muule kõrge riskiga ülesandele).
 • Kaastööde puhul, mille ERK või agendid on tellinud, võivad litsentsitud tooted ERK-s avaldamisel hõlmata, kuid mitte ainult, sponsoreeritud lisandeid, reklaame, kaubamärgiga veebilõike, mikrosaite ja interaktiivseid materjale kampaania edendamiseks.