Anneta!

Saaja: ESTMARK MTÜ
Pank: Coop Pank AS, Narva mnt 4, 15014 Tallinn, Eesti (Estonia)
Konto / IBAN: EE71 4204 278619048702
Selgitus: Annetus, [Annetaja ees- ja perenimi]
Summa: [märgi summa]

Vormista maksekorraldus ühe vajutusega:

Vormista püsimaksekorraldus:

Eesti Rahva Seltsi Kantselei (ESTMARK MTÜ) on esitanud taotluse tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimistusse kandmiseks.
Teavitame kui MTÜ on kantud tulumaksusoodustusega nimistusse,
millest alates saab tehtud annetused maha arvutada maksustatavast tulust:
– füüsiline isik täies ulatuses;
– juriidiline isik 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
(loe lähemalt: EMTA kodulehel)