Osale!

Kantselei juures tegutsevad valdkondlikud Nõukojad mis koguvad ja töötlevad teavet seoses põlisrahva eesmärkide ja õiguste sh õiguste rikkumisega ning nõustavad Seltsingu juhtkonda.

Kui leiad et saad panustada Nõukoja töösse oma teadmiste ja kogemustega (nt. Politiika, Majanduse, Sotsiaalia, Tehnoloogia, Õiguse, Keskkonna või muus valdkonnas) täida järgnev vorm!

Vormi täitjate andmed edastatakse Nõukoja vastava töögrupi moderaatorile, kes kaasab isiku vastava töögrupi töösse.