Kantselei

Seltsingu juhid, korraldamaks seltsingu eesmärkide paremat täitmist, kutsusid ellu Kantselei funktsioonide täitmiseks juriidilise isikuna MTÜ ESTMARK.

MTÜ eesmärk tuleneb seltsingu eesmärkidest:
Eesti põlisrahva kogukonna ja ühistegevuse tugevdamine, õiguste rakendamine, säilitamine ning heaperemehelik teostamine, maa ja rahva ning nende taastootmisvõime, keele (sh dialektide) ja kultuuri käibes säilitamine.

Kantselei struktuuris töötavad järgnevad bürood:

  1. Poliitiline koostöö
  2. Teabe
  3. Õigus
  4. Sõnumid
  5. Varahaldus
  6. Kirjavarahaldus
  7. Tegev

kantselei@estmark.org