Toeta!

Mis on eesti rahva toetusmärk?

Me usume et igaüks soovib teha mis on õige – oma peredele, teistele kodanikele ja planeedile. Selleks oleme pühendunud tegema õigeid valikuid, kõige iseenesest mõistetavaid. Tuginedes lihtsale ideele et iga päev ostetavad ja müüdavad tooted on seotud teiste elatusallikaga, aus kaubandus on teadlik valik parema maailma saavutamiseks. Valik eesti rahvast toetavate toodete ja vastutustundlike ettevõtete eelistamiseks, põllumajandusettevõtjate, töötajate ja kalastajate õiguste jõustamiseks, traditsiooniliste eluviiside toetamiseks ja keskkonna kaitsmiseks. Teisisõnu, see on maailma muutev viis asjaajamiseks ja tegutsemiseks.

Mida tähendab põlisrahva toetusmärk?

Kui näed tooteid eesti rahva toetusmärgiga, võid olla kindel et need olid valmistatud vastavalt rangetele majanduslikele, keskkondlikele ja sotsiaalsetele standarditele. Teeme tihedat koostööd tootjatega ja tõendame ettevõtete ja nende tarnijate vahelisi tehinguid, tagamaks, et sertifitseeritud kaupu valmistavad inimesed töötaksid ohututes tingimustes, kaitseksid keskkonda, toetaksid jätkusuutlikke elatusvahendeid ja teeniksid lisaraha eesti rahva kogukondade võimestamiseks ja elavdamiseks.

Toetusmärgi kasutamine võimaldab ettevõtjal demonstreerida vastutustundlikkust, eesti rahva kogukonna, keele ja kultuuri ja traditsiooniliste eluviiside ja elatusallikate säilimise toetamist ning sääraselt anda oma ettevõttele vastutustundliku ettevõtja ja toodete Klientide silmis lisandväärtust ning panustada ÜRO säästva arvegu eesmärkide saavutamiseks.

Üleskutse kogukondade toetamiseks!

Kutsume ülesse ettevõtjaid toetama eesti rahva päritolukogukondi,
millega ettevõtja saab õiguse kasutada ametlikku toetusmärki.

Võta ühendust eesti rahva toetusmärgi litsenseerimiseks ja oma ettevõtte turundustegevuses ja toodetel esitlemiseks: info@estmark.org