Rahukogu

Rahukogu lahendab 2. tüüpi vaidlusi:

  • eraasjad -:
    • liikmete omavahelised vaidlused;
    • kogukonna liikmelisust puudutavad vaidlused;
  • haldusasjad – põlisrahva vara haldust puudutavad vaidlused.

Rahukogu on 3-tasandiline:

  • Kihelkond – koosneb Kihelkonna Vanematest;
  • Maakond – koosneb Kihelkondade Vanematest;
  • Maa – koosneb Maakondade Rahukogude Vanemast.

Erineva tasandi vaidlused lahendatakse vastaval tasandil.

Kantselei edastab tõstatud asja Rahukogule mille vastava tasandi kolleegium võtab asja arutlusele. Asja lahendamise ajendamiseks täida alltoodud vorm:

ninja-forms id=’2′