ILO: Põlis- ja hõimurahvaste konventsioon, 1989 (Nr. 169)

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Üldkogu võttis vastu Põlis- ja hõimurahvaste konventsioon, 1989 (Nr. 169)

Tuletades meelde inimõiguste ülddeklaratsiooni, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ning paljude diskrimineerimise ennetamise rahvusvaheliste dokumentide tingimusi ja

arvestades, et rahvusvahelise õiguse areng alates 1957. aastast, samuti põlisrahvaste ja hõimurahvaste olukorra areng kõigis maailma piirkondades, on teinud asjakohaseks võtta vastu uued rahvusvahelised standardid selle eesmärgi saavutamiseks – varasemate standardite assimilatsionistlikku orientatsioon ja –

tunnistades nende rahvaste püüdlusi kontrollida kontrolli oma institutsioonide, eluviiside ja majandusarengu üle ning säilitada ja arendada oma identiteeti, keeli ja religioone nende riikide raamistikus, kus nad elavad, ja

Märkides, et paljudes maailma osades ei suuda need rahvad nautida oma põhilisi inimõigusi samal määral kui nende riikide elanikud, kus nad elavad, ning et nende seadusi, väärtusi, tavasid ja vaatenurki on sageli rikutud ja

Pöörates tähelepanu põlis- ja hõimurahvaste omapärasele panusele inimkonna kultuurilises mitmekesisuses ning sotsiaalses ja ökoloogilises harmoonias ning rahvusvahelises koostöös ja mõistmises.

Loe lähemalt ametlikes keeltes: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

Lisa kommentaar