ÜRO: Põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, 2007

ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon võeti Peaassamblee poolt vastu 13. septembril 2007

Peaassamblee võttis neljapäeval, 13. septembril 2007 vastu Peaassamblee ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni (UNDRIP), häälteenamusega 144 poolt, 4 vastuhäälega (Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid). ja 11 erapooletut (Aserbaidžaan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Gruusia, Keenia, Nigeeria, Vene Föderatsioon, Samoa ja Ukraina). Hääletusprotokolli vaatamiseks klõpsake siin.

Üheksa aastat on möödunud sellest, kui Peaassamblee võttis vastu ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni. Pärast seda on neli vastuhääletanud riiki oma seisukohast ümber pööranud ja toetavad nüüd deklaratsiooni. Täna on deklaratsioon kõige põhjalikum põlisrahvaste õigusi käsitlev rahvusvaheline dokument. Sellega kehtestatakse maailma põlisrahvaste ellujäämise, väärikuse ja heaolu miinimumstandardite universaalne raamistik ning täpsustatakse olemasolevaid inimõiguste standardeid ja põhivabadusi, nagu need kehtivad põlisrahvaste konkreetses olukorras.

Loe: ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon (A / RES / 61/295): https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Loe ka deklaratsioon Eesti keeles:
http://vm.ee/sites/default/files/content-editors/web-static/298/Polisrahvaste_deklaratsioon_EST.pdf

Lisa kommentaar