Uurimus: Mauri Kiudsoo – “Idatee valvurid”

Video – Tartu Ülikooli Professor Mauri Kiudsoo räägib Eesti ajalookäsitlusest uute arheoloogiliste leidude valguses.

Kuivõrd Läänemeresoome aladele jäävad kõik Idatee (Osterveg) väravad, võib oletada, et varjaadige idaretkede osaks olid ka eestlaste esivanemad.

“Viiking ei olnud kaasaaegsete silmis rahvuslik vaid sotsiaalne mõiste mille alla mahtusid kõik Läänemere hõimud, kelle laevaehitustehnika ja navigatsiooni oskused olid saavutanud küllaldase taseme”
/L.Meri/ “Hõbevalge”

Vaata Videot – Tallinna Ülikooli Arheoloogiateaduskonna Professor Mauri Kiudsoo räägib Eesti ajalookäsitlusest uute arheoloogiliste leidude valguses.

Millist osa etendas varjaagide laia idateede võrgustiku kujunemises nende lähim meretagune maa, kus alates Kuramaast kuni Põhjalaheni elasid läänemeresoome keeli kõnelevad rahvad? Ainuüksi põgus pilk maakaardile kinnitab, et ükski varjaag ei oleks pääsenud Läänemerelt Ida-Euroopa
sügavustesse ilma seda piirkonda läbimata ja siinse rahvastikuga
kontakteerumata. Kuna läänemeresoome aladele jäid kõik Idatee
peamised sissesõiduväravad, võib oletada, et varjaagide idaretkede
osanikeks olid algusest peale ka eestlaste esivanemad. Läänemeresoome
eliidi osalusest Idatee kasutamises annavad tunnistust tollased aardeleiud,
mille rohkuse poolest paistab silma just tänapäeva Eesti territoorium.
Võib koguni öelda, et viimastes on talletunud Austrvegri ekspluateerimisel saadud tulu. Evald Tõnisson, “Idatee, Austrvegr, Österled – läänemeresoome perspektiivis”